banner

Ассаламу алайкум!

«Атабыз Аллагьдан ва Раббибиз Иса Месигьден сизге рагьму ва парахатлыкъ болсун!  Бу пана дюньядан бизин къутгъармакъ учун, бизин гюнагьларыбыз учун Атабызны ва Аллагьыбызны буйругъу булан О Оьзюн къурбан этди.  Аллагьгъа гьар даим де макътавлар болсун!  Амин».  Галатиядагъылагъа 1:3-5

Аллагьу Таала къумукъланы сюе! Сизге Ону булан парахатлыкъ тапмагъа насип болсун дагъы, неге тюгюл де сиз Сыйлы Язывланы охуйсуз ва ахтарасыз. Къумукъланы, Дагъыстандагъы, дюньядагъы бары да башгъа халкъланы юреклеринде Ону гьакимлиги токъташсын дагъы. 

 

 

 

 

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.